Zadaniem portalu jest wizualizacja stanu indywidualnych kont przedsiębiorców na podstawie danych przechowywanych w systemie informatycznym Urzędu Miasta Ełku oraz umożliwienie rozliczenia zaległości za pomocą dostępnych kanałów płatności online.
Kontrahent ma możliwość obejrzenia płatności z tytułu:

  • podatków od osób prawnych,
  • koncesji alkoholowych,
  • opłat wynikających z posiadania i obrotu nieruchomościami.

System powiadamiania o płatnościach służy do powiadamiania przedsiębiorców o stanie ich płatności, ale również otwiera nowe kanały komunikacji z urzędem za pośrednictwem SMS i email.

Obsługiwane funkcjonalności:

  • przypominanie o terminach płatności (predefiniowane terminy z możliwością ich dopasowania przez Użytkowników portalu do własnych oczekiwań),
  • informowanie o zmianach na indywidualnych kontach kontrahentów,
  • informacje o zdarzeniach w regionie,
  • informacje o imprezach kulturalnych,
  • informacje o zdarzeniach gospodarczych (np. nowe przetargi, naliczenie nowych zobowiązań)
  • Informacje o klęskach żywiołowych,
  • dowolne wiadomości przesyłane do kontrahentów.
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Projekt "e-Ełk: usługi i aplikacje dla przedsiębiorców" dofinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2007-2013